Index Copernicus to w 100% polska marka, która od niemal 10 lat swojej działalności wspiera naukowców i jednostki naukowe w zarządzaniu rozwojem potencjału naukowego. Obecnie realizowane przez ICI obszary działalności dotyczą upowszechniania wiedzy, parametryzacji i ewaluacji nauki, badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących między innymi analizowania procesów tworzenia osiągnięć naukowych, tworzenia koncepcji systemów informatycznych do gromadzenia, przetwarzania oraz analizowania dużych zbiorów danych dotyczących procesów zachodzących w nauce. Zgromadzone doświadczenie pozwoliło nam na opracowanie specjalistycznych narzędzi informatycznych usprawniających procesy parametryzacji i upowszechniania nauki.

ICI World of Journals

Globalna baza czasopism naukowych, z której korzysta co miesiąc niemal 60 tysięcy użytkowników ze 188 krajów.


ICI Journals Master List

Indeksacyjna baza czasopism naukowych, w której co roku przeprowadzana jest wielowymiarowa ocena parametryczna oparta obecnie na przeszło 100 kryteriach.


ICI World of Papers

Baza i wyszukiwarka publikacji naukowych, w której dostępnych jest niespełna 2,5 MLN rekordów, w tym ponad milion pełnych treści artykułów w formacie PDF.


ICI Science Evaluation

System umożliwiający analizę osiągnięć pracowników danej jednostki naukowej i estymację przyszłej oceny MEiN w prowadzonej dyscyplinie. Obecnie ułatwia pracę ponad 100 jednostek naukowych w Polsce.


System obsługujący obecnie 114 czasopism naukowych. Pozwala na utworzenie profesjonalnej strony internetowej czasopisma i kompleksowego zarządzania jego procesem redakcyjnym.