W ramach bazy każda redakcja uzyskuje bezpłatny dostęp do sytemu informatycznego umożliwiającego prowadzenie Paszportu Czasopisma – nowoczesnej wizytówki czasopisma w Internecie.

W Paszportach Czasopism poza informacjami na temat składu zespołu redakcyjnego, wydawcy, wersji online czy opisu, Redakcja może umieszczać informacje o publikowanych artykułach naukowych (metadane oraz pełne treści w formacie PDF).

System pozwala na deponowanie tych informacji na dwa sposoby:

  • poprzez masowe importowanie wydań za pomocą plików XML,
  • pojedyncze (manualne) wprowadzanie metadanych artykułów.

Wprowadzenie do Paszportu Czasopisma kompletnych metadanych artykułów naukowych opublikowanych w latach 2017-2020 jest jednym z warunków zgłoszenia czasopisma do projektu CiteIndex.

Na ocenę kompletności każdej z publikacji dostępnej w Paszporcie Państwa czasopisma składają się następujące elementy:

  1. tytuł artykułu,
  2. słowa kluczowe,
  3. streszczenie,
  4. autorzy publikacji (imię i nazwisko, jednostka naukowa, kraj),
  5. bibliografia załącznikowa.